HZnet

Prosjek: 2.7 (25 glasova)

Razvijeno od: 
Dinko Korunic
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

HZnet je aplikacija za dohvat, obradu, čišćenje i prikaz online voznog reda Hrvatskih željeznica (http://www.hznet.hr/voznired i http://www.hznet.hr/vozniredonline). Aplikacija je dizajnirana po KISS principu, dakle što manja i jednostavnija. Autor nema nikakvog utjecaja na same podatke, dakle vozni red i kašnjenje, već se podaci trenutno preuzimaju sa HŽ stranica. 

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.