Invest in Croatia

Prosjek: 3.6 (glasova: 34 )

Razvijeno od: 
Pet pitanja d.o.o. za usluge
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Web aplikacija Invest in Croatia zainteresiranim ulagačima daje informacije o dosadašnjim ulaganjima u Hrvatsku, prikazanima na zemljopisnoj karti. 

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.