Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2014.

Prosjek: 3.1 (28 glasova)

Razvijeno od: 
Vibor Cipan, Mladen Panić, David Jelić
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Vizualizacija prikaza rezultata izbora za predsjednika Republike Hrvatske u 2014. 

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.