Kome pripadaju bivši vojni prostori?

Prosjek: 2.8 (29 glasova)

Razvijeno od: 
Centar za mirovne studije
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Ova web stranica koja sadrži prikaz bivše vojne imovine nastala je uz finacijsku podršku Europske unije, u okviru projekta "PINS - Javni interes – nije na prodaju!", koji se provodi u sklopu programa IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije. Centar za mirovne studije Zagreb je bio nositelj projekta PINS, a partneri na projektu su bili Transparency International Mađarska, Transparency International UK, Sveučilište u Zagrebu, Zelena Istra, Eko Zadar i Cenzura Plus. 

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.