LLHZZO - lista lijekova HZZO-a

Prosjek: 2.3 (glasova: 24 )

Razvijeno od: 
Aconitum Mobile
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Aplikacija je dostupna za Android mobilne telefone. 

Aplikacija koristi već objavljeni skup podataka: 
Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.