Prikaz financiranja političkih stranaka u RH

Prosjek: 3.1 (27 glasova)

Razvijeno od: 
Styria Digital - Dino Luketić, Ines Jelovac i Nikola Tucković
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Demo aplikacije čiji je cilj bio usporediti podatke o financiranju političkih stranaka objavljene na stranicama Državnog ureda za reviziju. 

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.