Vodostaj

Prosjek: 2.2 (20 glasova)

Razvijeno od: 
Elektrotehnički fakultet Osijek - ETFOS
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Aplikacija Vodostaj sastoji se od 2 screena.

Prvi screen je običan ListView na kojem je popis gradova.

Kada se klikne na grad otvara se drugi prozor u kojem se nalaze podaci o trenutnom vodostaju, tendenciji i datumu ažuriranja.

Podatci se parsaju pomoću jSoup library-a sa stranice http://www.afdj.ro/cote/cote_en.htm

Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.