DŠJU - Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci

Četvrtak, 13 Travanj, 2017 - 09:00
Opis: 

DŠJU - Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci - Zagreb, 13. travnja 2017.

Program je namijenjen isključivo službenicima po prethodnom pozivu u skladu s utvrđenim prioritetima Ureda povjerenice za informiranje. Svrha programa je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu u kojem se uređuje ponovna uporaba informacija te objava otvorenih podataka, a kojima se omogućava i osigurava korisnicima pravo na ponovnu uporabu informacija i korištenje otvorenih podataka javnog sektora, nastalih unutar sustava, koje svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati. Polaznici će kroz predavanja, analizu dosadašnje prakse i prikaza praktičnih rješenja biti upoznati sa propisima i strateškim dokumentima, postupanjem po zahtjevima, načinima i formatima objave otvorenih podataka te ostalim znanjima koja su im potrebna za učinkovito i kvalitetno obavljanje poslova sa svrhom ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

CILJNA SKUPINA

Radionica je namijenjena službenicima za informiranje koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, službenicima zaduženima za održavanje baza podataka i registara, te službenicima zaduženima za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti (npr. informatičari, programeri, osobe zadužene za web content). Radionica je predviđena za 32 polaznika. 
 

Više informacija na stranicama Državne škole za javnu upravu