Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada i izdanim energetskim certifikatima

Opis: 
Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima koji sukladno članku 25. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 048/2014) ustrojava i vodi Ministarstvo.
Izdavač: 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Koristili bi se za: 
Volonterske svrhe
Istraživačke svrhe
Dodatno: 
Objavom ove informacije te primjenom naprednih aplikativnih metoda obrada velike skupine podataka, omogućile bi se analize učinkovitosti provedbe energetske efikasnosti u RH kroz vrijeme. Kupci i najmoprimci nekretnina bi dobili mogućnost provjere energetskoga razreda za stambenu jedincu koju namjeravaju koristi.
Objavom ove informacije daje se javna informacija o stanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu i stambenom fondu RH, grupiran prema županijama, gradovima i općinama. Također se daju na uvid uspješnost mjera provedbe energetske efikasnosti u pojedinim županijama, gradovima i općinama u RH u odnosu na povijesne podatke. Daje se i javna informacije kupcima i najmoprimcima stanova o energetskom razredu stambene jedinice koju namjeravaju kupiti ili najmiti/koristiti.
Tip poteškoće: 
Podaci nisu objavljeni
Razlog: 
Ostalo
Dodatno: 
Ministartstvo nije spremno ustupiti tražene podatke http://imamopravoznati.org/request/registar_izvjesca_o_provedenim_e_2#incoming-2946