Registar stambene štedionice koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju

Opis: 
http://imamopravoznati.org/request/registar_stambene_stedionice_koj#incoming-855
Izdavač: 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Koristili bi se za: 
Istraživačke svrhe
Dobar kandidat za portal data.gov.hr jer vec postoje u XLS i CSV obliku: http://imamopravoznati.org/request/registar_stambene_stedionice_koj#incoming-855
Tip poteškoće: 
Podaci ne postoje u određenom formatu
Razlog: 
Podaci su objavljeni, ali ne u formatu koji mogu preuzeti i koristiti za daljnju obradu (npr. u PDF-u umjesto u CSV-u)