Prijedlozi za objavu

Ukoliko želite podnijeti prijedlog za objavu možete to učiniti nakon prijave. Da biste se prijavili u sustav morate posjedovati elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani.

Prijava>

Dodatne informacije o tome kako možete postati e-Građanin saznajte ovdje.

U nastavku možete pronaći popis prijedloga za objavu:

24.10.2016.
Teme: Prijevoz
Opis:
Za razliku od nekoliko drugih zemalja EU i svijeta (npr. Republika Irska, Slovenija, SAD, itd.), u Republici Hrvatskoj tijela javne vlasti u pravilu ne dopuštaju pristup pohranjenim informacijama o vozilima. Pristup se redovito odbija po osnovi...
10.03.2016.
Teme: Društvena pitanja
Opis:
HTZ baza smjestajnih kapaciteta i TA http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Pravo-na-pristup-informacijama?Y2lcMzY0Ng%3d%3d
21.02.2016.
Teme: Društvena pitanja
Opis:
Poruka HTZ-a: Kako bismo poslovnim subjektima u turizmu pomogli u planiranju takvih posebnih ponuda, koje je moguće ponuditi partnerima na tržištima (turoperatorima i agentima), ali i individualnim klijentima, izrađen je kalendar državnih praznika/...
27.01.2016.
Teme: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Opis:
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava http://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednih-gospodarstava-1149.aspx Javni podaci iz Upisnika: Broj OPG-a prema spolu i godinama nositelja 22 09 2015.xlsx Tipologija PG-a 22 09 2015.xlsx...
31.12.2015.
Teme: Društvena pitanja
Opis:
Registar pravnih i fizickih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti http://www.udu-kzz.hr/RegSD-PO.htm

Napomena

Prijedloge za objavu, ukoliko ne posjedujete elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani, možete poslati na adresu elektroničke pošte pitanja@data.gov.hr. Poželjno je da prijedlog sadrži Vaše kontakt podatke, tip podataka za koje podnosite prijedlog, u koju svrhu su podaci potrebni, kakve ste poteškoće imali u pristupanju tim podacima, prednosti korištenja podataka te procjenu ekonomskih ili financijskih prednosti od objavljivanja podataka. 

Tijela javne vlasti vode različite registre, baze podataka i prikupljaju informacije u okviru svog djelokruga. Jedan dio tijela, uglavnom središnja tijela državne uprave  te podatke objavljuje na ovom portalu kao otvorene podatke kojima svi mogu pristupiti i koristiti ih.

Međutim, krug tijela javne vlasti je mnogo širi, a podaci koje prikupljaju i koji su pogodni za ponovnu uporabu su raznovrsni i mnogobrojni.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) omogućava se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi da podnošenjem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija zatraži od bilo kojeg tijela javne vlasti informacije koje ono prikuplja ili vodi u okviru svog djelokruga. Radi se o podacima koji nisu objavljeni na portalu iz različitih razloga (na primjer, radi se o lokalnoj jedinici, podaci nisu dovoljno uređeni, tijelo nije zahvaćeno u ovoj fazi objave na portalu), ali udovoljavaju uvjetima za objavljivanje. 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti i elektronskim putem preko platforme Imamo pravo znati te ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. 

Tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u slučaju odbijanja davanja podataka na ponovnu uporabu je Povjerenik za informiranje.

Više o ponovnoj uporabi informacija
Obrasci

Popis tijela javne vlasti vodi Povjerenik za informiranje, a objavljuje se na stranici Povjerenika i na ovom Portalu.