Prijedlozi za objavu

Ukoliko želite podnijeti prijedlog za objavu možete to učiniti nakon prijave. Da biste se prijavili u sustav morate posjedovati elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani.

Prijava>

Dodatne informacije o tome kako možete postati e-Građanin saznajte ovdje.

U nastavku možete pronaći popis prijedloga za objavu:

30.12.2015.
Teme: Društvena pitanja
Opis:
Registar pravnih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti, Registar fizičkih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti URL kao iz njihovog odgovora: http://imamopravoznati.org/request/884/response/1449/attach/html/3/zahtjev%20M%20S.
30.12.2015.
Teme: Društvena pitanja
Opis:
Registar pravnih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti i Registar fizičkih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti http://www.uduvz.hr/sportreg.htm...
09.09.2015.
Teme: Obrazovanje i komunikacije
Opis:
http://imamopravoznati.org/request/otvaranje_baze_podataka_popis_vr#incoming-880
09.09.2015.
Teme: Financije
Opis:
http://imamopravoznati.org/request/registar_stambene_stedionice_koj#incoming-855
21.08.2015.
Teme: Prijevoz
Opis:
Kako bi se izbjegla manipulacijama kilometrima kod prodaje rabljenih vozila bilo bi korisno kada bi podaci o stanju km. bili javno dostupni. Kako se navedeni podaci prikupljaju kod godišnjeg tehničkog pregleda te su centralizirani vjerujem da ih je...

Napomena

Prijedloge za objavu, ukoliko ne posjedujete elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani, možete poslati na adresu elektroničke pošte pitanja@data.gov.hr. Poželjno je da prijedlog sadrži Vaše kontakt podatke, tip podataka za koje podnosite prijedlog, u koju svrhu su podaci potrebni, kakve ste poteškoće imali u pristupanju tim podacima, prednosti korištenja podataka te procjenu ekonomskih ili financijskih prednosti od objavljivanja podataka. 

Tijela javne vlasti vode različite registre, baze podataka i prikupljaju informacije u okviru svog djelokruga. Jedan dio tijela, uglavnom središnja tijela državne uprave  te podatke objavljuje na ovom portalu kao otvorene podatke kojima svi mogu pristupiti i koristiti ih.

Međutim, krug tijela javne vlasti je mnogo širi, a podaci koje prikupljaju i koji su pogodni za ponovnu uporabu su raznovrsni i mnogobrojni.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) omogućava se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi da podnošenjem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija zatraži od bilo kojeg tijela javne vlasti informacije koje ono prikuplja ili vodi u okviru svog djelokruga. Radi se o podacima koji nisu objavljeni na portalu iz različitih razloga (na primjer, radi se o lokalnoj jedinici, podaci nisu dovoljno uređeni, tijelo nije zahvaćeno u ovoj fazi objave na portalu), ali udovoljavaju uvjetima za objavljivanje. 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti i elektronskim putem preko platforme Imamo pravo znati te ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. 

Tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u slučaju odbijanja davanja podataka na ponovnu uporabu je Povjerenik za informiranje.

Više o ponovnoj uporabi informacija
Obrasci

Popis tijela javne vlasti vodi Povjerenik za informiranje, a objavljuje se na stranici Povjerenika i na ovom Portalu.