Prijedlozi za objavu

Ukoliko želite podnijeti prijedlog za objavu možete to učiniti nakon prijave. Da biste se prijavili u sustav morate posjedovati elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani.

Prijava>

Dodatne informacije o tome kako možete postati e-Građanin saznajte ovdje.

U nastavku možete pronaći popis prijedloga za objavu:

19.08.2015.
Teme: Pravo
Opis:
PDF datoteka sadrzi tablicu s registrom: http://www.hzn.hr/UserDocsImages/pdf/Registar%20izdavatelja%20identifikacijskih%20kartica%202013-06-12.pdf...
19.08.2015.
Teme: Obrazovanje i komunikacije
Opis:
Savrsen kandidat za objavu na data.gov.hr kao open data. HANFA je vec kroz PPI zahtjev dostavila CSV i XLS podatke iz registra: http://imamopravoznati.org/request/registar_ovlastenih_aktuara_otva#incoming-801...
19.08.2015.
Teme: Poslovanje i konkurencija
Opis:
Društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
19.08.2015.
Teme: Politika
Opis:
XLS je dostavljen u odgovoru na PPI zahtjev: http://imamopravoznati.org/request/popis_duznosnika_u_rh#incoming-771...
19.08.2015.
Teme: Politika
Opis:
Odgovor je dostavljen na zahtjev za PPi s XLS-om: http://imamopravoznati.org/request/funkcije_u_tijelima_javne_vlasti_2#incoming-796...

Napomena

Prijedloge za objavu, ukoliko ne posjedujete elektroničku vjerodajnicu za korištenje usluga u sustavu e-Građani, možete poslati na adresu elektroničke pošte pitanja@data.gov.hr. Poželjno je da prijedlog sadrži Vaše kontakt podatke, tip podataka za koje podnosite prijedlog, u koju svrhu su podaci potrebni, kakve ste poteškoće imali u pristupanju tim podacima, prednosti korištenja podataka te procjenu ekonomskih ili financijskih prednosti od objavljivanja podataka. 

Tijela javne vlasti vode različite registre, baze podataka i prikupljaju informacije u okviru svog djelokruga. Jedan dio tijela, uglavnom središnja tijela državne uprave  te podatke objavljuje na ovom portalu kao otvorene podatke kojima svi mogu pristupiti i koristiti ih.

Međutim, krug tijela javne vlasti je mnogo širi, a podaci koje prikupljaju i koji su pogodni za ponovnu uporabu su raznovrsni i mnogobrojni.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) omogućava se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi da podnošenjem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija zatraži od bilo kojeg tijela javne vlasti informacije koje ono prikuplja ili vodi u okviru svog djelokruga. Radi se o podacima koji nisu objavljeni na portalu iz različitih razloga (na primjer, radi se o lokalnoj jedinici, podaci nisu dovoljno uređeni, tijelo nije zahvaćeno u ovoj fazi objave na portalu), ali udovoljavaju uvjetima za objavljivanje. 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti i elektronskim putem preko platforme Imamo pravo znati te ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. 

Tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u slučaju odbijanja davanja podataka na ponovnu uporabu je Povjerenik za informiranje.

Više o ponovnoj uporabi informacija
Obrasci

Popis tijela javne vlasti vodi Povjerenik za informiranje, a objavljuje se na stranici Povjerenika i na ovom Portalu.