Otvori filtere »

73 Rezultata

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Potrošnja mineralnih gnojiva u poljoprivredi
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o potrošnji mineralnih gnojiva u poljoprivredi u tonama aktivne tvari. Podaci se ažuriraju godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Prodaja pesticida
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o prodaji pesticida po kemijskim razredima u kilogramima. Podaci se ažuriraju godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Intenzivna površina, proizvodnja i prirod voća, grožđa i maslina
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o intenzivnoj površini, proizvodnji i prirodu voća, grožđa i maslina u hektarima, tonama i t/ha, za Republiku Hrvatsku i prostorne jedinice za statistiku 2. razine....
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Intenzivna površina, proizvodnja i prirod povrća
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o intenzivnoj površini, proizvodnji i prirodu povrća u hektarima, tonama i t/ha, za Republiku Hrvatsku i prostorne jedinice za statistiku 2. razine. Podaci se...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Površina korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u hektarima
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o površini korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u hektarima. Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske i prostornih jedinca za statistiku...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo
Državni zavod za statistiku
PC-Axis baza podataka sadrži podatke o biljnoj proizvodnji, ekološkoj poljoprivredi, ribarstvu, stočarstvu, lovstvu, šumarstvu, prodaji pesticida, potrošnji mineralnih gnojiva u...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Morsko ribarstvo
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o ulovu i uzgoju morske ribe, ljuskavaca, kamenica te ostalih mekušaca i školjkaša na razini Republike Hrvatske. Podaci su dostupni od 2000. godine i ažuriraju se...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Žetvena površina, proizvodnja i prirod oraničnih usjeva
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o žetvenoj površini, proizvodnji i prirodu oraničnih usjeva. Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske i prostornih jedinca za statistiku 2. razine...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ekološka proizvodnja trajnih nasada
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o ekološkoj proizvodnji trajnih nasada u tonama na razini Republike Hrvatske. Podaci su dostupni od 2013. godine i ažuriraju se godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Broj svinja
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke broju svinja na razini Republike Hrvatske i prostornih jedince za statistiku 2. razine (Kontinentalna Hrvatska i Jadranska Hrvatska). Podaci su dostupni od 2000....
aspx
HTML
 
Prikaži