Otvori filtere »

510 Rezultata

(Uncategorised)
Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga na dan 31.08.2017.
Grad Rijeka
Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga i njihovog izvršenja (pregled ugovora jednostavne nabave). Prema Akcijskom planu za 2015. – 2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja...
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Pregled ugovora ispod zakonskog praga Grada Rijeke 2016
Grad Rijeka
Sukladno Akcijskom planu za 2015. - 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine ("Narodne novine" broj 79/15) objavljuje se Pregled ugovora ispod...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Pregled ukupnog broja učenika i razrednih odjela u riječkim osnovnim školama
Grad Rijeka
PREGLED UKUPNOG BROJA UČENIKA I ODJELJENJA U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI na početku školske godine - 07.rujan 2015.
XLS
 
Prikaži
Okoliš
Preglednik Registra onečišćavanja okoliša
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Preglednik je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (http://www.prtr.net/en/links). U...
aspx
HTML
metadata / get
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prihod od vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina - 2016 god
Grad Rijeka
Prihod od vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina - 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prihod od vodoopskrbe i odvodnje u 2015. god
Grad Rijeka
Prihod od vodoopskrbe i odvodnje u 2015. godini
CSV
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prijedlog programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.godinu
Grad Rijeka
Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2017. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 2.171,000 kuna. Programe za sufinanciranje predložile su...
PDF
XLS
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Prirod po hektaru oraničnih usjeva (t/ha)
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže podatke o prirodu po hektaru oraničnih usjeva (t/ha). Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske (od 2000. godine) i za prostorne jedince za statistiku 2. razine...
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Prirod po hektaru povrća (t/ha)
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže podatke o prirodu po hektaru povrća (t/ha). Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske (od 2000. godine) i za prostorne jedince za statistiku 2. razine...
aspx
HTML
 
Prikaži