Otvori filtere »

573 Rezultata

Industrija
Statistika u nizu: Građevinarstvo
Državni zavod za statistiku
Tablice o građevinarstvu sadrže podatke o vrijednosti izvršenih građevinskih radova, izdanim građevinskim dozvolama, broju i veličini zgrada za koje su izdane građevinske dozvole,...
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Statistika u nizu: Gradovi u statistici
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže podatke o stanovništvu (Popis 2011. – spol, starost, aktivnost, obrazovanje; procjene i prirodno kretanje; doseljeni i odseljeni), zaposlenosti (zaposleni u pravnim...
XLS
 
Prikaži
Industrija
Statistika u nizu: Industrija
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže indekse proizvodnje, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada za industriju, indekse fizičkog obujma industrijske proizvodnje te indekse proizvođačkih cijena industrije....
XLS
 
Prikaži
Obrazovanje i komunikacije
Statistika u nizu: Obrazovanje i kultura
Državni zavod za statistiku
Tablice iz područja obrazovanja sadrže serije podataka o broju dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i broju djece u njima te podatke o upisanim i diplomiranim studentima....
XLS
 
Prikaži
Okoliš
Statistika u nizu: Okoliš
Državni zavod za statistiku
Tablice iz područja zaštite okoliša sadrže podatke o tekućim izdacima, prihodima i investicijama po županijama.
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Statistika u nizu: Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže stope rizika od siromaštva prema dobi i spolu, prema najčešćem statusu u aktivnosti i spolu, prema tipu kućanstva, prema intenzitetu rada kućanstva, prema stupnju...
XLS
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Statistika u nizu: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Državni zavod za statistiku
Tablice iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sadrže podatke o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kravljem mlijeku i mliječnim proizvodima,...
XLS
 
Prikaži
Poslovanje i konkurencija
Statistika u nizu: Registar poslovnih subjekata
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže podatke o pravnim osobama prema područjima Nacionale klasifikacije djelatnosti (NKD) 2007., zadrugama i ostalim oblicima organiziranja prema aktivnosti, pravno ustrojbenim...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Statistika u nizu: Robna razmjena s inozemstvom
Državni zavod za statistiku
Tablice iz područja robne razmjene s inozemstvom sadrže podatke izvozu i uvozu po sektorima SMTK-a, prema NKD-u te po zemljama namjene/podrijetla. Tablice o robnoj razmjeni s inozemstvom...
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Statistika u nizu: Socijalna zaštita
Državni zavod za statistiku
Tablice sadrže podatke o primicima i izdacima socijalne zaštite.
XLS
 
Prikaži