Otvori filtere »

173 Rezultata

(Uncategorised)
Program Moja Rijeka
Grad Rijeka
Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo popularan program „Moja Rijeka“ sa idejom pružanja našim malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Program odvoza glomaznog otpada u 2017. g po MO
Grad Rijeka
Datumi postave spremnika po mjesecima po mjesnim odborima
PDF
 
Prikaži
(Uncategorised)
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu
Grad Rijeka
Detaljan Plan raspodjele sredstava, rashodi sportskih objekata, treninzi i natjecanja, troškovi klubova i udruga, sufinancirane aktivnosti, organizacija tradicionalnih priredbi,...
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Programi i projekti u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2017. godine
Grad Rijeka
Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano sufinancira provedbu projekata i programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iznad standarda određenih zakonskim propisima, surađujući s...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Programsko izvješće GKL za sezonu 2016./2017.
Grad Rijeka
U kazališnoj sezoni 2016./2017. GKL bilježi porast postavljenih premijernih naslova u odnosu na prethodne sezone, te su tako realizirane 3 premijere i 1 obnova u tijeku same sezone i 2...
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Programsko izvješće HNK Ivana pl. Zajca – STATISTIKE 2015, 2016, 2017
Grad Rijeka
Programsko izvješće HNK Ivana pl. Zajca u 2017, 2016, 2015 – STATISTIKE
DOC
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Projekti i programi u riječkim osnovnim školama 2015-2016
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za školstvo sufinancira pojedine programe i projekte vrtića i osnovnih škola, srednjih škola te...
CSV
 
Prikaži
(Uncategorised)
Projekti i programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Grad Rijeka
Različitim socijalnim mjerama (naknada troškova i novčane pomoći građanima) Grad Rijeka od 1993. nastoji spriječiti siromaštvo i/ili socijalnu isključenost svojih najugroženijih građana:...
CSV
XLS
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Projekti Odjela za školstvo 2016-2017
Grad Rijeka
Projekti koji se provode u okviru osnovnoškolskog obrazovanja u Rijeci u Školskoj godini 2016/2017
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Projekti Odjela za školstvo
Grad Rijeka
U nadležnosti Grada Rijeke su djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja. Ovdje se prate i sufinanciraju programi za darovite pojedince te djecu i mlade s teškoćama u...
XLS
 
Prikaži