Otvori filtere »

55 Rezultata

Okoliš
Invazivne vrste u Hrvatskoj
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).
CSV
HTML
search
XML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Karta staništa RH
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karta staništa Republike Hrvatske 2004
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Skup prostornih podataka vezanih uz speleološke objekte RH, prikupljenih i obrađenih od strane speleoloških udruga i ustanova sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području...
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Javno je dostupna na mrežnoj stranici Agencije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina. Baza sadrži podatke o tekućim naftnim gorivima (količine tekućih naftnih...
aspx
HTML
metadata / get
XLS
 
Prikaži
Okoliš
Međunarodna proglašenja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o međunarodno zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Pojedina područja u...
HTML
 
Prikaži