Otvori filtere »

419 Rezultata

(Uncategorised)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma > 20.000 kn
Grad Rijeka
Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma od 20.000 kn i veće od 1.1.2018. godine
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga < 20.000 kn do 31.12.2017.
Grad Rijeka
Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine, ažurirano na dan 31.05.2020. godine
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Projekti i programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Grad Rijeka
Grad Rijeka već dugi niz godina (su)financira programe i projekte partnerskih organizacija (ustanova i udruga) u području socijalne i zdravstvene zaštite. Cilj je uspostava suradnje sa...
CSV
XLS
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Plana nabave Grada Rijeke za 2017. godinu
Grad Rijeka
Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2017. godinu
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Adresar osnovnih škola u Gradu Rijeci
Grad Rijeka
Popis osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke s kontakt podacima
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Plan nabave Grada Rijeke za 2020. godinu
Grad Rijeka
Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na...
CSV
XLS
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Gradsko vijeće Grada Rijeke
Grad Rijeka
Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili...
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Socijalni program Grada Rijeke - ostvarena prava
Grad Rijeka
Grad Rijeka od 1993. godine je uza svoje građane kojima zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta, nezaposlenosti i sličnih okolnosti prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost....
CSV
XLS
 
Prikaži