Otvori filtere »

11 Rezultata

Zemljopis
Registar prostornih jedinica
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr RPJ je izrađen na temelju podataka sadržanih u jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica (PJ), te podataka tehničke...
HTML
wfs
WMS
 
Prikaži
Okoliš
Seveso postrojenja - integrirane informacije - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Informacije o Seveso područjima postrojenja, prema Uredbi NN br. 44/14 izvedene iz Registra postrojenja u kojima su prisutne...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Seveso postrojenja - informacije o koordiniranim inspekcijama - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Lokacije područja postrojenja u kojima se provode koordinirani inspekcijski nadzori, datum početka i završetka nadzora, popis...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Gospodarenje otpadom - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora na morskim plažama daje pregled godišnjih ocjena kakvoće mora za kupanje na morskim plažama.
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode pravnim osobama s podacima o datumu traženja,...
wfs
WMS
 
Prikaži
Energija
Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"
Podzemno skladište plina d.o.o.
Preuzeto s NIPP portala: Prema posebnom traženju, na pisani zahtjev
wfs
WMS
 
Prikaži