Otvori filtere »

126 Rezultata

Okoliš
Statistika u nizu: Okoliš
Državni zavod za statistiku
Tablice iz područja zaštite okoliša sadrže podatke o tekućim izdacima, prihodima i investicijama. Tablice o javnoj vodoopskrbi sadrže podatke o zahvaćanju vode i ukupnoj duljini...
XLS
 
Prikaži
Okoliš
Osjetljiva područja - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karte opasnosti od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karte rizika od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Područja malih slivova i područja sektora
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Područje maloga sliva je osnovna teritorijalna jedinica za obavljanje operativnih poslova u upravljanju vodama. Sektor čini...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Branjena područja
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Branjena područja određena su Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Osjetljiva područja
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih...
HTML
XML
 
Prikaži