Flora Croatica Database

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Jedan od takvih skupova podataka su i podaci o rasprostranjenosti vrsta u RH.

Skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta vaskularne flore na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja.

Flora Croatica Database (FCD) funkcionalno je samostalna baza podataka koju je uspostavio i vodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu u sklopu vlastite informatičke infrastrukture, a koja je putem uspostavljenih web servisa sadržajno i u realnom vremenu povezana s Informacijskim sustavom zaštite prirode. Podaci su dostupni svim korisnicima u uopćenom (ugrubljenom) obliku kroz prostorni preglednik FCD-a te na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i putem WMS i WFS web servisa, dok su detaljniji podaci dostupni registriranim korisnicima kroz prostorni preglednik FCD-a.

Korištena tehnologija: .net

Kontakt osoba: Toni Nikolić (toni.nikolic@biol.pmf.hr); Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu; Botanički zavod s Botaničkim vrtom

Pravna osnova: Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Sporazumom o povezivanju baze podataka o vaskularnoj flori hrvatske „Flora Croatica Database“ u Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, ova je baza postala sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode.

Ciljani korisnici: Znanstvena i stručna javnost.

Čitaj više

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 29.08.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2004
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake flora, sustav, raznolikost, rasprostranjenost, krajobrazna, priroda, zaštita, vrsta, croatica, prirodoslovno, informacijski, biološka