Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015

Objavljen od Grad Zagreb.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
(Uncategorised)

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

Čitaj više

Resursi podataka (18)

CSV
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2015. godine
PDF
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine
CSV
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine
PDF
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
CSV
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
CSV
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
CSV
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
xlsx
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.
PDF
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.
CSV
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 13.06.2017.
Tema -
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake financije