Preglednik Registra onečišćavanja okoliša

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Preglednik je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (http://www.prtr.net/en/links).

U pregledniku se nalaze verificirani podaci Registra onečišćavanja okoliša objedinjeni i prikazani godišnje na razini organizacijske jedinice. Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Pravna osnova: Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Ciljani korisnici: Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2012
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake zrak, ispuštanje, tvar, prijenos, registar, preglednik, voda, okoliš, onečišćavanje, otpad, tlo, more