Podaci o poslovnim subjektima

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Poslovanje i konkurencija

Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 80/07.). Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dijelove tih subjekata. Prilikom upisa u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. Svaki poslovni subjekt upisan u Registar poslovnih subjekata može pomoću svoga matičnog broja vidjeti osnovne podatke koji se vode o njemu i o dijelu poslovnog subjekta. Podaci se ažuriraju dnevno i sadrže sljedeća obilježja: naziv/tvrtka, sjedište i adresa, pravno ustrojbeni oblik, brojčana oznaka, djelatnost, šifra djelatnosti prema NKD 2007 i NKD 2002.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

HTML
Kako registrirati poslovne subjekte
HTML
Često postavljana pitanja u vezi s registrom poslovnih subjekata

Dodatne poveznice (2)

HTML
Kako registrirati poslovne subjekte
HTML
Često postavljana pitanja u vezi s registrom poslovnih subjekata

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 15.12.2015.
Tema Poslovanje i konkurencija
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake registar poslovnih subjekata