Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno je dostupna na mrežnoj stranici Agencije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Baza sadrži podatke o tekućim naftnim gorivima (količine tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište prema vrsti goriva, pojedinačnom subjektu i ukupno), podatke o vlasnicima skladišta i/ili benzinske postaje, osnovne podatke o benzinskim postajama i skladištima te podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju skladištenjem i distribucijom benzina. U bazi se nalaze i godišnja izvješća o obavljenim ispitivanjima značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, podaci o prisutnosti ugrađenoga sustava za povrat benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila benzinom kao i podaci o rezultatima provođenja ispitivanja učinkovitosti spomenutoga sustava.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14, 56/15), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 5/11)

Podaci: Dobavljači dostavljaju u HAOP godišnje podatke putem elektroničke programske opreme (mrežna aplikacija), koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka te se baza kontinuirano ažurira.

Ciljani korisnici: Dobavljači, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, Uprava carine, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (3)

HTML
Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima
XLS
Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 08.02.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2007
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake benzinske postaje, gorivo, kvaliteta, skladište