Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Postoji mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim uporabnim dozvolama kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja. Baza trenutno sadrži podatke za 162 pravna subjekta, odnosno 217 postrojenja za koja su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli. Baza sadrži i same izdane akte.

Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izdanih akata za pojedino postrojenje.

Pravna osnova: Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14), Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08).

Ciljani korisnici: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, stručna i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (6)

HTML
Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2009
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake rješenje, uvjeti, objedinjeni, akt, očevidnik, izdan, dozvola, uporabna, zaštita, okoliša