Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Postoji mogućnost registracije korisnika na tri različite korisničke razine ‒ dvije od strane HAOP-a (administrator baze i osoba odgovorna za ažuriranje baze) i jedna od strane Inspekcije zaštite okoliša.

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate. Popis pravnih osoba koje imaju izdanu dozvolu/suglasnost MZOIE za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Ciljani korisnici: Pravne osobe koje se bave djelatnošću praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, Inspekcija zaštite okoliša, svi gospodarski subjekti koji su zakonski obvezni u okviru svoje djelatnosti pratiti kvalitetu zraka i emisije u zrak, ostali (npr. institucije, građani, javnost i dr.).

Čitaj više

Resursi podataka (6)

HTML
Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka
XML
Prostorni servis za pregled podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 19.02.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2009
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake djelatnost, zrak, pravna, osoba, zaštita, popis