Podaci i pokazatelji stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Dio podataka dostupan je pomoću korisničkoga imena i zaporke (autorizirani dio).

Baza prikazuje stanje morskoga okoliša, ribarstva i marikulture kroz više od 40 ekoloških, bioloških, fizikalnih, kemijskih i ribarstvenih pokazatelja (trenutno aktivna 32). Podaci se prikupljaju na više od 60 mjernih postaja u prijelaznim, priobalnim i morskim vodama. Baza sadrži georeferencirani prikaz mjernih postaja s njihovim osnovnim informacijama te pripadajućim izmjerenim vrijednostima pojedinoga pokazatelja. Autorizirani dio baze služi za upravljanje podacima i kontrolu kvalitete i u okviru njega se obrađuju podaci i izrađuju izvješća prema obavezama iz nacionalnih i EU propisa. Popis pokazatelja (aktivni pokazatelji redovno su ažurirani, za neaktivne pokazatelje nema sustavnih mjerenja i ispitivanja ili će se računati kroz duže vremensko razdoblje), EIONET tablice sa "sirovim" podacima za potrebe izvješćivanja Europske agencije za okoliš (EEA) o stanju prijelaznih, priobalnih i morskih voda, osnovne informacije/upute o bazi, GIS preglednici Agencije (GIS preglednik Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura i GIS preglednik Kakvoća mora na morskim plažama), statistika pristupa bazi, primjedbe i sugestije korisnika.

Pravna osnova: Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14).

Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, stručna i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

ostali
Podaci i pokazatelji stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 17.06.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2007
Sekundarna tema(e) -
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake pokazatelji, morski, okoliš, marikultura, podaci, stanje, ribarstvo