Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012 http://www.azo.hr/CORINELandCover. Metodologija je opisana u studiji „Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj“ http://www.azo.hr/KartiranjeIProcjena.

Sukladno metodologiji koju preporuča Europska komisija http://biodiversity.europa.eu/maes, pojedinim CLC klasama pridružene su odgovarajuće klase ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa (EUNIS habitats classification http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp). Prema klasifikaciji usluga ekosustava, koju je razvila EEA, usluge ekosustava se dijele na sektore, skupine i klase: Usluge opskrbe; usluge regulacije i podržavanja i kulturološke usluge.

Javno dostupna na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u obliku GIS preglednika.

Korištena tehnologija: GIS / SQL server

Ciljani korisnici: Upravna i javna tijela, znanstvena i stručna javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (6)

HTML
Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 30.08.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake zastupljenost, karta, kartiranje, prostorna, ekosustav, procjena