Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014

Objavljen od Grad Zagreb.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
(Uncategorised)

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Čitaj više

Resursi podataka (21)

xlsx
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2014. godine
CSV
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2014. godine
PDF
Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
CSV
Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
PDF
Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
CSV
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
PDF
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
CSV
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
PDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
CSV
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
PDF
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
CSV
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
PDF
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
xlsx
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.
CSV
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.
PDF
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 13.06.2017.
Tema -
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake