Kreditne institucije

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XLS" s ocjenom otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Financije

"Kreditne institucije su institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, a čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun. Kreditna institucija u Hrvatskoj može se osnovati kao banka, štedna banka ili stambena štedionica. U sektor kreditnih institucija ne uključuju se banke u likvidaciji i banke u stečaju. U tablicama su prikazani agregirani podaci o imovini i obvezama kreditnih insitucija te podaci o kamatnim stopama kreditnih institucija. Osim toga, u tablicama i slikama prikazani su, na pojedinačnoj i agregiranoj razini, podaci o računu dobiti i gubitka i adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, ali i drugi relevantni podaci o kreditnim institucijama. Podaci se zasnivaju na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju te na okviru za provođenje supervizije i prikupljanje bonitetnih izvješća kreditnih institucija."

Čitaj više

Resursi podataka (30)

HTML
Metodologija – Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija
HTML
Metodologija – Novčano tržište
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite bez valutne klauzule (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima bez valutne klauzule (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima bez valutne klauzule (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi)
XLS
Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (stanja)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi)
XLS
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi)
XLS
Troškovi izvora financiranja banaka
XLS
Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija – tablice
XLS
Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija – slike
XLS
Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija – izvještaji
XLS
Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija – prilozi
XLS
Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja
XLS
Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankarskom tržištu
XLS
Kamatne stope kotirane na međubankovnom tržištu (ZIBOR)
XLS
Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja

Dodatne poveznice (3)

HTML
Metodologija – Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija
HTML
Metodologija – Novčano tržište

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 12.04.2016.
Tema Financije
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake kamatne stope, kunski krediti, devizni krediti, valutne klauzule, kreditne institucije, depoziti