Distribucija korisnika financijskih potpora u okviru Programa za cjeloživotno učenje i Erasmus+ prema tipu organizacije ( od 2009. do 2014.)

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "CSV" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Obrazovanje i komunikacije

Skup podataka sadrži informacije o broju pravnih osoba koje su dobile financijsku potporu u okviru natječaja Programa za cjeloživotno učenje 2009. do 2013. i programa Erasmus+ 2014.

Čitaj više

Resursi podataka (2 u vremenskom nizu)

2015

CSV
10/5/2015 Distribucija korisnika financijskih potpora u okviru Programa za cjeloživotno učenje i Erasmus+ od 2009. do 2014. prema tipu organizacije
xlsx
10/5/2015 Distribucija korisnika financijskih potpora u okviru Programa za cjeloživotno učenje i Erasmus+ od 2009. do 2014. prema tipu organizacije

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 18.01.2016.
Tema Obrazovanje i komunikacije
Vremensko razdoblje 1/1/2009 - 5/5/2015
Update frequency annual
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake organizacije, program EU, cjeloživotno učenje