Građanski odgoj u školama

Objavljen od Grad Rijeka.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
(Uncategorised)

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje. Za navedeni program Grad Rijeka je izradio i priručnik za učenike. Građanski odgoj provodi se po modelu iznimno uspješnog programa „Moja Rijeka“, kao izvannastavna aktivnost.Više o programu Građanski odgoj https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/odgoj-i-obrazovanje/osnovne-skole/programi-i-projekti-u-osnovnim-skolama/gradanski-odgoj-obrazovanje/

Čitaj više

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 02.07.2017.
Tema -
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake osnovne-kole, graanski-odgoj, financiranje, izvannastavne-aktivnosti