Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Portal je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari http://www.prtr.net/en/links/.

Pokretanjem portala Republika Hrvatska ispunila je međunarodnu obvezu o informiranju javnosti o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada, operaterima i njihovim organizacijskim jedinicama (postrojenjima) kroz aktivni sustav po uzoru na europski PRTR – Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari. Portal, osim transparentnosti podataka o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada i samim onečišćivačima, pruža uslugu GIS preglednika tj. ažurnog on-line uvida u prostornu komponentu i pripadajuće informacije uz dodatne mogućnosti prostornih analiza i izvješća.

Pravna osnova: Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 4/08).

Ciljani korisnici: Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

HTML
Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2012
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake ispuštanje, onečišćujuća, registar, tvar, okoliš, nacionalni, onečišćavanja, portal