Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "WMS" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Bioportal je web portal informacijskog sustava zaštite prirode koji sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče znanstveno-stručna istraživanja te pridonosi edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Skup prostornih podataka (Bioportal): Karta staništa RH Zaštićena područja RH Ekološka mreža Natura 2000 Speleološki objekti RH Rasprostranjenost vrsta u RH Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima

Podaci na Bioportalu dostupni su svim korisnicima.

Korištena tehnologija: Java / PostgreSQL / Drupal

Pravna osnova: Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Agencija je preuzela te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (GIS baze: Zaštićena područja RH i Karta staništa Hrvatske) te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.

Ciljani korisnici: Znanstveno-stručna i šira javnost kojoj treba omogućiti pristup, pregled i analizu ažurnih i verificiranih podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u RH, poštujući načela i smjernice EU INSPIRE Direktive te nacionalne legislative (Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, Zakon o pravu na pristup informacijama).

Čitaj više

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 19.01.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake karta staništa, katastar, bioportal, sustav, ekološka mreža, infrastruktura, priroda, rasprostranjenost vrsta, portal, speleološki objekati, zaštićena područja, zaštita, informacijski