Čistoća - Lokacije posuda

Objavljen od Grad Rijeka.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
Razlog: Datoteka nije preuzeta u vrijeme ocijenjivanja. URL ekstenzija "csv" je povezana s formatom "CSV" i ima ocjenu: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
(Uncategorised)

Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka. Papir... Staklena ambalaža... Posude za odjeću i obuću... Edukativne posude... xEkootoci - staklo... Kontejner-komunalni otpad... Karton... Kontejner-plastika-tetra-metal... xEkootoci - tetrapak... Metal... Željezo... Glomazni otpad... Gume... Odjeća i obuća... Kontejner-staklo... Baje - glomazni otpad... xEkootoci - papir... Ekootoci... Reciklažna Dvorišta... Kontejner-papir... Električni uređaji... Komunalni otpad... Drvo... ostalo... Plastična ambalaža... Nedefinirano... Tetrapak ambalaža...

Čitaj više

Resursi: “Lokacije kontejnera za otpad”

Pregled

Pregled je trenutno dostupan za datoteka poput CSV, tablice i teksta.

Zadnje ažurirano: 07.11.2016.
Format:
CSV
Otvorenost resursa:
Razlog: Datoteka nije preuzeta u vrijeme ocijenjivanja. URL ekstenzija "csv" je povezana s formatom "CSV" i ima ocjenu: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Kontrola kvalitete:
  • Format:
    CSV
  • Posljednja provjera: 06.09.2017.
URL http://data.rijeka.hr/dataset/55c2b085-644c-41d9-8583-26c146532240/resource/121c7b9e-ea85-4525-bced-e68481217aa9/download/lokacije-kontejnera.csv
Scraper -
Promijenjeno -