Opća država

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XLS" s ocjenom otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Financije

"Opća država sastoji se od podsektora središnje države, lokalne države i fondova socijalne sigurnosti. Prema metodologiji ESA 2010 središnja država obuhvaća tijela državne uprave (ministarstva, državne urede Vlade Republike Hrvatske, državne upravne organizacije i urede državne uprave u županijama), ali i Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka – Zagreb, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, HRT, HŽ Infrastrukturu, DAB, HBOR itd. U tablicama se prikazuju podaci koji se odnose na konsolidirane prihode i rashode podsektora središnje države prema metodologiji GFS 2001 (što pretpostavlja i suženi obuhvat sektora opće države) i na konsolidirani dug sektora opće države prema metodologiji ESA 2010 (s punim obuhvatom sektora opće države) te kamatne stope na trezorske zapise RH i prinose do dospijeća na obveznice RH za odabrane valute."

Čitaj više

Resursi: “Metodologija – Dug opće države”

Metodologija – Dug opće države

Pregled

Pregled je trenutno dostupan za datoteka poput CSV, tablice i teksta.

Format:
HTML
Kontrola kvalitete:
  • Format:
    HTML
  • Posljednja provjera: 06.09.2017.
URL http://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/opca-drzava/dug-opce-drzave
Scraper -
Promijenjeno -