Ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "CSV" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Industrija

Državni zavod za mjeriteljstvo rješenjem odobrava pravnoj osobi obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ako ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 74/14) i posebne uvjete propisane Uredbom o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine" broj 90/14). Pravilnikom o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine" broj 44/15) propisana je obveza vođenja evidencije o izdanim rješenjima za poslove ovjeravanja i evidencije o rješenjima za poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Čitaj više

Resursi: “Evidencija o ovlaštenim tijelima za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (Obrazac 2)”

Evidencija o ovlaštenim tijelima za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (Obrazac 2)

Pregled

Pregled je trenutno dostupan za datoteka poput CSV, tablice i teksta.

Format:
CSV
Otvorenost resursa:
Razlog: Podaci su u formatu "CSV" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Kontrola kvalitete:
  • Format:
    CSV
  • Posljednja provjera: 06.09.2017.
URL https://dzm.gov.hr/UserDocsImages//Zakonsko%20mjeriteljstvo/EVIDENCIJE//Evidencija_2_OTPM_Obrazac_2_-_Pravilnik_o_evidenciji_rje%C5%A1enja_01_04_2019.csv
Scraper -
Promijenjeno -