Registar akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj

Razina otvorenosti:
Razlog: Format je nepoznat. Nepoznata ekstenzija datoteke. Polje formata "XLS" ima ocijenu otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Trgovina

Registar akreditacija HAA sadrži podatke o pravnim osobama koje su zadovoljile ocjenjivanje stručno tehničke osposobljenosti od strane HAA te kojima je HAA izdala Potvrdu o akreditaciji.

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) neovisna je i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Osnovana je Uredbom Vlade RH (NN 158/2004 i 44/2005, 30/2010), na temelju Zakona o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009, 56/2013). HAA provodi ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama koje obavljaju stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, certifikacijska i inspekcijska tijela, verifikatori stakleničkih plinova, organizatori ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dokument koji izdaje HAA, a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS, EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dragovoljna odluka rukovodstva i uprave tijela za ocjenu sukladnosti, a akreditacijom tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava uvjete za ovlaštenja, imenovanja i notifikacije prema EU direktivama i RH propisima. Akreditirana tijela daju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije bez obzira radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom uređeno područje) ili naručitelju po ugovoru (dragovoljno područje). HAA zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za akreditacijska tijela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011:2005 i zahtjeve Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

HTML
Registar akreditacija HAA (web aplikacija)
XLS
Registar akreditacija HAA (na današnji dan)

Dodatne poveznice (1)

HTML
Registar akreditacija HAA (web aplikacija)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 16.11.2015.
Tema Trgovina
Update frequency daily
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake