Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Većina podataka dostupna je javnosti na navedenim linkovima u dijelu prikaza podataka za javnost. U slučaju tražene tajnosti pojedinih podataka od strane vlasnika podataka (operatera i područja postrojenja) i odobrenja iste (od strane nadležnih tijela), podaci nisu vidljivi javnosti.

U bazi se nalaze podaci o operaterima i njihovim područjima postrojenja u Republici Hrvatskoj: podaci o razredu operatera tj. područja postrojenja (prema Prilogu II.A odnosno II.B); podaci o vrsti i količini opasnih tvari (prema Prilogu I.A odnosno I.B Uredbe), načinu njihova skladištenja i sl.; Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju područja postrojenja, izradi Izvješća o sigurnosti, planova i drugih dokumenata u skladu sa zakonodavstvom (Uredbom i propisima iz područja zaštite i spašavanja); politici sprječavanja velikih nesreća i sistemu upravljanja sigurnosti kao što su vjerojatnost izbijanja velike nesreće i domino efekta, zona ugroženosti, eventualni broj žrtava i sl.; eventualnoj tajnosti podataka; vrsti velike nesreće/iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće i dr. Podaci koji se nalaze unutar baze prikupljeni su na osnovu "on-line prijava" od strane obveznika dostave podataka, prema priloga II.A ili II.B ("Seveso postrojenja").

Pravna osnova: Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14), Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14).

Ciljani korisnici: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, inspekcijske službe, ostale državne ustanove i institucije, korisnici i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

HTML
Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)
XLS
Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 09.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake tvari, prisutne, velike, registar, sprječavanje, postrojenja, očevidnik, nesreće, opasne, prijavljene