Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 31.12.2017.

Objavljen od Grad Rijeka.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
(Uncategorised)

Prema članku 28., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno s 31.12.2017. https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/javna-nabava/registar-ugovora-javnoj-nabavi-okvirnih-sporazuma/

Čitaj više

Resursi: “Registar ugovora o JN i OS - 31.12.17.”

Pregled

Pregled je trenutno dostupan za datoteka poput CSV, tablice i teksta.

Zadnje ažurirano: 14.06.2018.
Format:
XLS
Otvorenost resursa:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Kontrola kvalitete:
  • Format:
  • Posljednja provjera:
URL http://data.rijeka.hr/dataset/fe2533e0-57b4-4afb-b904-dabb757ee7b4/resource/6fd16642-8252-40e7-9ece-55bd5e1d9493/download/registar-ugovora-o-jn-i-os---31.12.17.-objava.xlsx
Scraper -
Promijenjeno -