Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije u obliku GIS preglednika. Podaci će se moći dobiti na zahtjev (popunjavanjem Zahtjeva za pristup informacijama AZO, prema Katalogu informacija AZO) i kroz web preglednik te putem WMS/WFS GIS web servisa. Visoko rezolucijski slojevi predstavljaju bazu podataka o stanju zemljišnoga pokrova Republike Hrvatske za pet kategorija: Izgrađene površine, Šumske površine, Poljoprivredne površine, Močvarne površine i Vodne površine. Podaci su u "grid" formatu i ažuriraju se svake tri godine. Pravna osnova: Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02), Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02). Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine udruge, stručna i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (6)

HTML
Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.03.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2013
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake rezolucija, slojevi, visoka