Upisnik koncesija

Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Društvena pitanja

Registar koncesija javna je knjiga koncesija na kulturnom dobru koju vodi Ministarstvo kulture i medija (čl. 43.b stavak 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN s136/12, 157/13 i 152/14 ).

Čitaj više

Resursi podataka (1)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 05.09.2017.
Tema Društvena pitanja
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake koncesija, registar