Odaberite jedno od gore navedenih slova za prikaz termina koji počinju s odabranim slovom.

Otvorena dozvola

Informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Ona omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Definirana je Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017). Kada tijelo javne vlasti u iznimnim i opravdanim slučajevima utvrđuje ograničenja ili obveze za ponovnu uporabu informacija, dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe koje je samo izradilo (uvjeti za ponovnu uporabu, uvjeti korištenja) ili primijeniti standardne otvorene dozvole (Creative Commons ili druge dozvole) uz upućivanje na mjesto na kojem su objavljene. 

APPSI quality score (What is this?)
0

Nema ocjena

Log in to suggest a better definition Ulogirajte se kako bi komentirali