Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Objava skupova podataka u strojno čitljivom te otvorenom formatu, zajedno s metapodacima, istaknuto je u Direktivi 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.