K empirijskim analizama inicijativa za otvorene podatke javnog sektora

Dokument je izradila Barbara Ubaldi u sklopu OECD-ovih radnih materijala o javnoj upravi. 

Dokumenti: