Koncept uspostave Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske

Dokument definira pojam otvorenih podataka, opisuje postojeće stanje dostupnih informacija iz javnog sektora RH, kao i ciljeve te način uspostavljanja portala za otvorene podatke data.gov.hr.