Pregled posljednjih istraživanja o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (Vickery studija)

Studija profesora Grahama Vickeryja o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Istraživanje je naručila Europska komisija, a izdano je 2011.