Preporuke o prilagodbi skupova podataka za javnu objavu i ponovno korištenje

Dokument opisuje preporuke o prilagodbi skupova podataka za javnu objavu i ponovno korištenje na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske. Definira poželjne formate za objavu, i potrebne metapodatke.